Opis działań

”Bo zdrowie jest najważniejsze”

Drugie realizowane przez Stowarzyszenie zadanie nosi nazwę ”Bo zdrowie jest najważniejsze”. Zostanie ono sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie  w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

W projekcie udział weźmie około 40 młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Będą to uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz reprezentanci gimnazjów z powiatu dzierżoniowskiego .Zadanie adresowane jest do tej grupy młodzieży  ponieważ jest w okresie dorastania, nie posiada wyrobionych właściwych nawyków żywieniowych,  charakteryzuje się niewielkim zasobem  wiedzy prozdrowotnej.

W celu podniesienia poziomu wiedzy odbędzie się cykl spotkań o tematyce prozdrowotnej, zawierających wprowadzenie teoretyczne w formie prezentacji multimedialnej na temat wpływu odżywiania  na własne zdrowie i uświadomienie negatywnych  skutków, jakie przynosi niewiedza w tym zakresie.

Następnym elementem  będą warsztaty praktyczne, w czasie których uczestnicy uzyskają podstawowe umiejętności kulinarne przygotowując sałatki owocowe i warzywne zgodnie z zasadami zawartymi w piramidzie żywienia: z wykorzystaniem produktów z pełnego ziarna, tłuszczów roślinnych, warzyw i owoców, roślin strączkowych, przetworów mlecznych. Nauczą się komponować składniki tak, aby w prosty sposób i szybko dostarczyć młodemu organizmowi niezbędnej energii.

W kolejnej części zorganizowane zostaną potyczki sportowe, w czasie których nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzą zabawy ruchowe na wolnym powietrzu. Po zakończeniu rozgrywek sportowych planowane jest wspólne grillowanie i degustacja przygotowanych potraw.

Na podsumowanie tego dnia odbędzie się konkurs plastyczny na plakat wizualizujący nowo poznane treści oraz test sprawdzający nowo pozyskaną wiedzę, formy te będą  stanowiły rodzaj ewaluacji naszego przedsięwzięcia. Zajęcia będą zorganizowane w obiekcie i na boisku Zespołu Szkól  Cechu Rzemiosł Różnych   w Bielawie przy ul. Polnej 2.

”Zawód od podszewki”

Jako pierwsze zrealizowano zadanie pn. ”Zawód od podszewki” sfinansowane przez Urząd Miejski w Bielawie w trybie pozakonkursowym. W ramach zadania zorganizowano 3 wycieczki zawodoznawcze, w tym  do stacji diagnostycznej i salonu Fiata w Dzierżoniowie oraz do Fabryki samochodów Toyota w Wałbrzychu.

Głównym celem wycieczek zawodoznawczych było lepsze przygotowanie do zawodu grupy uczniów – młodocianych pracowników, odbywających praktyczną naukę zawodu  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ponadto udział w wycieczkach służył  poszerzeniu  zasobu wiedzy zawodowej uczniów o praktyczne jej zastosowanie, umożliwiał obserwację procesu technologicznego. Wycieczki wzbogaciły program nauczania szkoły o treści, które pozwolą zapoznać przyszłych absolwentów z faktycznym i realnym działaniem przedsiębiorstw oraz firm, które zwiedzili.

W trosce o lepsze przygotowanie do zawodu, zwiększenie kompetencji zawodowych wykraczających poza program szkolny powstał pomysł zorganizowania 3 wycieczek zawodoznawczych do zakładów i firm specjalizujących się w mechanice pojazdowej.  Wynikało to również  z potrzeby skonfrontowania pozyskanej wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem bezpośrednio w ewentualnym miejscu przyszłej pracy. Potrzebę taką dostrzegli  i potwierdzili  nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych .

Wycieczki odbyły się w zaplanowanym czasie, tj. w okresie od 13 do 24 marca 2017 roku. Zadanie adresowane było do 40 uczniów uczących się teoretycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie jako pracownicy młodociani w zawodzie mechanik pojazdów i zawodach pokrewnych wymienionych powyżej.

W zwiedzanych  zakładach pracy  uczniowie mogli poznać nowe technologie, dlatego wizyty w nowocześnie wyposażonych miejscach pracy były jak najbardziej celowe  i  pożyteczne. Wycieczki odbyły się pod opieką nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, którzy przygotowali uczniów do aktywnego udziału  i odniesienia jak najwięcej korzyści z  udziału w zaplanowanych przedsięwzięciach.