Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Katarzyna Wierzbicka – Prezes Zarządu
Wiesław Bełz – Wiceprezes Zarządu
Ilona Sumera – Sekretarz Zarządu
Marzena Gawlik – Skarbnik Zarządu
Marek Strzelecki – członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Kazimierz Rachowiecki
Paulina Pawlak
Barbara Buczek