„Zawód od podszewki”

Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła w dniach 13 – 24 marca 2017 r. zorganizowało 3 wycieczki zawodoznawcze w ramach zadania publicznego „Zawód od podszewki”. Na realizację tego działania pozyskano środki finansowe z Urzędu Miasta Bielawa, przeznaczone na realizację zadań w trybie pozakonkursowym, w kwocie 1800 zł.

Zadanie adresowane było do uczniów uczących się zawodu mechanik pojazdów samochodowych i zawodów pokrewnych w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Uczniowie odwiedzili 2 zakłady w Dzierżoniowie: Stację Diagnostyczną i zakład mechaniki pojazdowej oraz uczestniczyli w wyjazdowej wycieczce do Wałbrzycha do zakładów Toyota Motor Manifacturing Poland. Celem wycieczek było zapoznanie uczniów z pracami przy remoncie silnika, wymianie ogumienia, naprawie zawieszenia i ustawianiu zbieżności kół, poznanie pracy stacji diagnostycznej, a przede wszystkim zapoznanie uczniów z produkcją nowych sześciobiegowych skrzyń biegów, które montowane będą w Toyocie Avensis, Auris, Corolla Verso oraz Yaris. Uczniowie dowiedzieli się, że dzięki nowej skrzyni biegów uda się zredukować zużycie paliwa i zapewnić bardziej dynamiczną jazdę.
Udział w wycieczkach zawodoznawczych umożliwił uczniom lepsze przygotowanie do zawodu, wzbogacił program nauczania o dodatkowe elementy wiedzy praktycznej, pozwolił też na skonfrontowanie wyobrażeń o przyszłej pracy z rzeczywistym miejscem oraz umożliwił poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w zwiedzanych firmach.
Grupą 40 uczestników opiekowali się nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych – mgr inż. Danuta Łuszczki i mgr inż. Józef Mikluszka, udzielając dodatkowych, fachowych wyjaśnień.